Szeplőtelen Fogantatás (orsolyita) templom

Miserend Történet, leírás Képek

Miserend

Vasárnap és ünnepnap: 10:30

Hétköznaponként iskolaidőben:

Hétfő:            7:15

Szerda:          7:15

Csütörtök:    7:15

Péntek:          7:15

Iskolaidőn kívül nincs hétköznapi szentmise.

Történet, leírás

Szeplőtelen Fogantatás (orsolyita) templom 

A kezdetek:

A Szent Orsolya Rend soproni zárdáját Niggl Mária bécsi asszony alapította 1746-ban. A soproni kolostorba Győrből érkeztek az apácák, akik nem sokkal érkezésük után meg is kezdték a városban a fiatal lányok nevelését. Ekkor épült az első zárdatemplom Szent Kereszt tiszteletére. Ezt a templomot 1773-ban Mária Terézia uralkodónő is felkereste, ahol szentmisén is részt vett.

A templom külső leírása:

A szűkössé, és leromlott állapotúvá vált fazsindelyes tornyú templom helyett Handler Nándor tervei szerint épült fel 1864-re a ma látható neogótikus stílusú zárdatemplom. A templomépítés mecénásai Széchenyi Emília grófnő, és a Flandorffer család voltak.

A zárt utcasorban épült templom homlokzatán a nagyméretű gótikus ablak fölött középen a templom titulusának, Szeplőtelen Fogantatásnak a szobra, a homlokzat két sarokpillérének szoborfülkéjében pedig Szent Orsolya, és Merici Szent Angéla szobrai láthatók. A templom neogótikus tornyában három harang található, mindhárom a híres Seltenhofer harangöntöde munkája 1863-ból.

A templombelső:

A három boltszakaszos neogót templombelsőben három oltár látható.

A tölgyfából készült neogótikus főoltár Simor János püspök ajándéka volt a templomnak. Az oltár főalakja a Szeplőtelen Fogantatást ábrázolja, az oltárszárnyakon Szent Orsolya, és Szent Ágoston reliefjei láthatók, valamint megtalálhatók az oltáron Szent István király és Szent László király kisméretű szobrai.

A tölgyfából készült neogótikus mellékoltárok Merici Szent Angéla, és Szent József tiszteletére készültek, az oltárképeket Dobyaschofsky lengyel festő festette 1864-ben.

A templom eredeti üvegablakai a II. világháború pusztításai következtében teljesen megsemmisültek. A templom jelenlegi színes ólomüveg ablakai 1999-ben, illetve 2014-ben készültek. A szentély három gótikus ablakának mezői a Lorettói litánia egy-egy invokációját jelenítik meg képi alakban. A templom északi mellékoltára feletti ólomüveg ablak Boldog IV. Károly királyt és feleségét, Zita királynőt ábrázolja, a déli oldal ablaka pedig Szent II. János Pál pápa alakját ábrázolja.

A zárdáról:

A nagyhírű zárdát 1948-ban feloszlatták, ekkor 66 kedvesnővért vittek el a kolostorból. A Szent Orsolya Rend az 1990-ea években újratelepedett a városban, de sajnos 2016-ban, az utolsó soproni orsolyita kedvesnővér halálával megszűnt a nővérek jelenléte Sopronban.

Képek

felejtem ami mögöttem van, s az előttem levő után rugaszkodom  

Fontos Linkek