Szeplőtelen Fogantatás (orsolyita) templom

Miserend Történet, leírás Képek

Miserend

Vasárnap és ünnepnap: 10:30

Hétköznaponként iskolaidőben:

Hétfő:            7:15

Szerda:          7:15

Csütörtök:    7:15

Péntek:          7:15

Iskolaidőn kívül nincs hétköznapi szentmise.

Történet, leírás

Szeplőtelen Fogantatás (orsolyita) templom 

A kezdetek:

A Szent Orsolya Rend soproni zárdáját Niggl Mária bécsi asszony alapította 1746-ban. A soproni kolostorba Győrből érkeztek az apácák, akik nem sokkal érkezésük után meg is kezdték a városban a fiatal lányok nevelését. Ekkor épült az első zárdatemplom Szent Kereszt tiszteletére. Ezt a templomot 1773-ban Mária Terézia uralkodónő is felkereste, ahol szentmisén is részt vett.

A templom külső leírása:

A szűkössé, és leromlott állapotúvá vált fazsindelyes tornyú templom helyett Handler Nándor tervei szerint épült fel 1864-re a ma látható neogótikus stílusú zárdatemplom. A templomépítés mecénásai Széchenyi Emília grófnő, és a Flandorffer család voltak.

A zárt utcasorban épült templom homlokzatán a nagyméretű gótikus ablak fölött középen a templom titulusának, Szeplőtelen Fogantatásnak a szobra, a homlokzat két sarokpillérének szoborfülkéjében pedig Szent Orsolya, és Merici Szent Angéla szobrai láthatók. A templom neogótikus tornyában három harang található, mindhárom a híres Seltenhofer harangöntöde munkája 1863-ból.

A templombelső:

A három boltszakaszos neogót templombelsőben három oltár látható.

A tölgyfából készült neogótikus főoltár Simor János püspök ajándéka volt a templomnak. Az oltár főalakja a Szeplőtelen Fogantatást ábrázolja, az oltárszárnyakon Szent Orsolya, és Szent Ágoston reliefjei láthatók, valamint megtalálhatók az oltáron Szent István király és Szent László király kisméretű szobrai.

A tölgyfából készült neogótikus mellékoltárok Merici Szent Angéla, és Szent József tiszteletére készültek, az oltárképeket Dobyaschofsky lengyel festő festette 1864-ben.

A templom eredeti üvegablakai a II. világháború pusztításai következtében teljesen megsemmisültek. A templom jelenlegi színes ólomüveg ablakai 1999-ben, illetve 2014-ben készültek. A szentély három gótikus ablakának mezői a Lorettói litánia egy-egy invokációját jelenítik meg képi alakban. A templom északi mellékoltára feletti ólomüveg ablak Boldog IV. Károly királyt és feleségét, Zita királynőt ábrázolja, a déli oldal ablaka pedig Szent II. János Pál pápa alakját ábrázolja.

A zárdáról:

A nagyhírű zárdát 1948-ban feloszlatták, ekkor 66 kedvesnővért vittek el a kolostorból. A Szent Orsolya Rend az 1990-ea években újratelepedett a városban, de sajnos 2016-ban, az utolsó soproni orsolyita kedvesnővér halálával megszűnt a nővérek jelenléte Sopronban.

Képek

De mindazt, amit kértek, hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek Isten elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. 

Fontos Linkek