Keresztelés

KERESZTELÉS

Mit kell tennie annak, aki gyermeke keresztelését kéri?

Kedves Szülők!

Mit kell tennie annak, aki gyermeke keresztelését kéri?

A gyermek katolikus neveléséért elsődlegesen a szülők a felelősek. A keresztszülő segítséget nyújt ehhez mind a gyermeknek, mind pedig a szülőknek. A gyermek keresztelését, azaz a Katolikus Egyházba való felvételét a szülőknek vagy legalább az egyik szülőnek kell kérnie a lakóhelyéhez tartozó Plébánián.


Szükséges adatok, iratok:

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a választott védőszent neve
  2. a szülők születési adatai, vallása, pontos lakcíme
  3. a szülők katolikus házasságkötésének helye, ideje (amennyiben házasok)
  4. a szülők keresztelési engedélye a lakóhely szerinti plébániától
  5. a keresztszülők neve, vallása, pontos lakcíme, keresztszülői igazolás a lakóhely szerinti plébániától

Keresztszülői tisztség

Keresztszülő olyan római illetve görög katolikus vallásúnak keresztelt és bérmálkozott személy lehet, aki hitét gyakorolja. Házasságban élő esetében házasságát katolikus templomban kötötte és nem vált el.

A keresztszülői tisztség vállalásához a területileg illetékes plébánostól kérjen igazolást.

Más keresztény vallású (evangélikus, református) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.

Futok a kitőzött cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyre Isten fölülről hívott meg  

Fontos Linkek