Szent Mihály Temető

A Szent Mihály temető tulajdonosa és üzemeltetője a Soproni Szentlélek és Szent Mihály Római Katolikus Plébánia. 

A temető területileg három részből áll: 

 • Régi Szent Mihály temető (a Szent Mihály templom mögött)
 • Új Szent Mihály temető
 • Legújabb Szent Mihály temető

A Szent Mihály temető nyitvatartása:

Hétfőtől vasárnapig, 7-18 óráig

Gépjármű behajtási idők:

Hétfő - péntek: 8:00 - 15:00
Szombat:            8:00 - 12:00


Történet:

A Szent Mihály Templom körül a XIII. század óta temetkeztek. A terület 1674-ig úgy a katolikus, mint az evangélikus híveknek szolgált temetkezési helyül.

Régi Szent Mihály temetőt – a templomot körülvevő terület (ma templomkert) zsúfoltsága miatt 1780-ban bővítették, és 1818-ban kőfallal vették körül. Az elődöknek sok szép műemlék sírkő állít emléket. Sajnos a temetőt 1945-ben bombatalálat érte. Az akkor, és korábban megsemmisült sírhelyek megmaradt régi síremlékei a templomkert fala mentén lettek felállítva.

Az Új Szent Mihály temető 1894. augusztus 26-án lett felszentelve. Terveit Wälder József városi főépítész készítette. A nagyszabású, ideiglenes műemléki védettség alatt álló temetőkeresztet Storno Ferenc tervezte. 1912-ben készült el a neogótikus stílusú új ravatalozó épület, Schármár Károly tervei alapján.

Legújabb Szent Mihály temetőt 1969 szeptemberében nyitották. Bővítése folyamatos, az új bejárat és porta 1994-ben került átadásra. A központi helyen álló Krisztus szobor Szakál Ernő szobrász alkotása.

A sírhelyekről:

 • Felnőtt egyes sírhely: mérete 1×2,5 m, elhelyezhető 2 koporsó (mély temetés + rátemetés), és 4 urna (a talajszint alatt). Megváltási idő: 25 év.
 • Felnőtt kettős sírhely: mérete 2×2,5 m, elhelyezhető 4 koporsó (mély temetés + rátemetés), és 8 urna (a talajszint alatt). Megváltási idő: 25 év.
 • Gyermek sírhely: mérete 0,7×1,2 m, elhelyezhető 4 urna (a talajszint alatt). Megváltási idő: 25 év.
 • Urna sírhely: előzetes méretegyeztetés szükséges a Katolikus Konvent irodával, elhelyezhető: 4 urna. Megváltási idő: 10 év.
 • Urnafal fülke: elhelyezhető: 2 urna. Megváltási idő: 10 év.
 • Kripta (sírbolt): kialakítása egyedi terv és engedély alapján történik. Megváltási idő: 60 év.

A temetőre, és az egyes sírhelyekre vonatkozó tudnivalókat a Temető Szabályzat tartalmazza, amely a temető portáján és a Konvent irodában megtekinthető.

Néhány fontosabb szabály:

 • A temetők nyitva tartása évszakonként változik, a kapuk zárására sípszó figyelmeztet.
 • Gépjárművel behajtani a portán, díj megfizetése mellett lehet.
 • A temetőben tilos kerékpározni, dohányozni és háziállatot bevinni.
 • A sírokra csak lágyszárú növényeket szabad ültetni.
 • A temetőkből bármit kivinni csak engedéllyel lehet. A temetőőrök és a portás jogosultak ennek ellenőrzésére, és az engedély nélküli kivitel megakadályozására.

 

A temetési ügyintézésről:

A temetésekkel és sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés a Katolikus Konventben történik: Sopron, Várkerület 25. Telefon: 99/312-221.

A temetésekkel kapcsolatos adminisztráció úgy egyházi, mint polgári temetéseknél a Katolikus Konvent irodájában történik. (Sopron, Várkerület 25. Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8-14 óráig.)

Itt történik a temetési időpont kiválasztása, a sírhely, és a temetési adatok felvétele (sírhely megváltás, temetőjárulék).

Az ügyintézést a kapott dokumentumokkal egy, a Városplébániával szerződésben álló (Irisz, Relikvia), temetkezési szolgáltatónál, és egyházi temetés esetén, az illetékes plébánián kell folytatni.

Hálát adok Istenemnek, valahányszor rátok gondolok

Fontos Linkek