Szent Jakab Kápolna

Történet, leírás Képek

Történet, leírás

A 13. század közepéről származó, központi elrendezéső temetőkápolna, a Szent Mihály templom déli oldala mellett, a templomkertben épült fel. Első említése 1382.
Miután a Szent Mihály temetőt nem lehetett bővíteni, szükség volt egy csontházra,(ossarium), melynek kriptájában továbbra is megszentelt helyen nyugodhattak a régi sírok kiemelt csontjai. Ezért épült a 13. század közepén a középkori mészárosok Szent Jakabról elnevezett kápolnája, a román stílusból a gótikába való átmenet egyik nevezetes hazai példája. Alaprajza, bordáinak tagolása még román stílusú, de már érezteti a születő gótikus stílust is.
Nyolcszöglető alaprajzához háromoldalas kis szentély csatlakozik. A hajó közepén a lábazat szintjében enyhén csúcsíves kapuzat nyílik. Csúcsíves, tagolt szegélyű ajtajának orommezejében románkori dombormű látható: két sárkány az életfa két oldalán. A faragott kőből készült épületet magas, cseréppel fedett sátortető koronázza.


A hajónak csak egy nagy ablaka van, a bejárattal átellenben elhelyezkedő falban. 8 oszlop tartja a bordás keresztboltozatot. A bordák középen egyetlen zárókőben futnak össze. A belső a középkorban valószínűleg ki volt festve.
A 17. században evangélikusok használták a Szent Mihály templommal együtt 1608-1674-ig. Ekkor újraszentelték. Később csak raktárnak, illetve, lőszer tárolására használták, míg Prímes György városplébános el nem rendeli a kápolna újbóli rendszeres istentiszteletre való használatát. Új oltárképet rendel. A Szent Jakabot ábrázoló képet Dorffmaisternek tulajdonítják.


A 19. században ismét raktár. Póda Endre városplébános megmentette a lebontástól és Storno Ferenc segítségével restaurálták, 1885-86 között. Ugyancsak Storno Ferenc készítette 1892-ben a kápolna körül található keresztutat. 2003 óta minden Nagypénteken a keresztutat itt járjuk. 2010-ben a tetőzet teljesen megújult.
A Szent Jakab kápolna napjainkban ravatalozóként működik és folytonos karbantartás mellett nyeri vissza szépségét és hirdeti Isten dicsőségét.

Képek

úgy beszélünk, mint akit Isten alkalmasnak ítélt, hogy rá bízza az evangélium hirdetését  

Fontos Linkek