Hirdetések - Szent György plébánia

2021.07.20 | 2021. július 18., Évközi 16. vasárnap

Szent György templom

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Az elmúlt vasárnapon az Utolsó ítélet kápolna oltárának a restaurálására gyűjtöttünk. A kedves hívek 179.660.- Ft.-ot adakoztak. Az oltár komplett restaurálásának és aranyozásának előre becsült bekerülési költségéből, mely 3,5 millió Forint, a célpersely adományaival együtt eddig, a harmadik gyűjtésig 841.490.- Ft. gyűlt össze. Hálásan köszönjük a templomunkért elkötelezett hívek adományait!

Július 21-én, szerdán az esti szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

Június 22-én, csütörtökön az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívjuk a testvéreket! 

Jelezzük a kedves híveknek, hogy misét íratni a szentmisék előtt és után, a sekrestyében lehet.

* * *

Szeptember 4-én, szombaton 10 órakor tartják a győri Székesegyházban a
jubiláns házaspárok miséjét. Kérjük, hogy akik részt szeretnének venni az ünnepen,
július 30-ig legyenek szívesek jelezni ezt a sekrestyében, vagy a városplébánián, illetve az alábbi adatokat szíveskedjenek megadni: férj neve, feleség leánykori neve, szentségi házasságkötésük helye, ideje.


További hírek


A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami erényes és magasztos  

Fontos Linkek