Hirdetések - Szent György plébánia

2023.05.08 | 2023. május 7., Húsvét 5. vasárnapja

Szent György templom

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Most, a szentmise után Anyák napja ünnepéhez kapcsolódóan az édesanyák megáldásának a szertartását végezzük. Akik szeretnék az áldást fogadni fáradjanak előre! Ezen a napon imádságainkban különösen is emlékezzünk meg édesanyáinkról, nagyanyáinkról a boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve életükre!

Az elmúlt vasárnapon a papnevelés céljaira gyűjtöttünk. A kedves hívek 65.210.- Ft.-ot adakoztak. Köszönjük adományaikat!

Május a Szűzanya hónapja. A liturgikus hetirendben szereplő kiírás szerint hétköznaponként, és szombaton háromnegyed 6-kor elimádkozzuk a lorettói litániát.  A rózsafüzér emiatt minden nap negyed 6-kor kezdődik! Szeretettel várjuk a kedves híveket májusi ájtatosságainkra!

Május 10-én, szerdán az esti szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

Május 11-én, csütörtökön az esti szentmise után Lourdes-i ájtatosság lesz,
gyertyás körmenettel, utána pedig szentségimádás lesz a Rosa Mystica imaközösség vezetésével.

Májusra van még néhány szabad misemondatási lehetőség. Misét íratni szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet. 

Minden egyházközségben fontos, hogy ne csupán igényeljék a papi szolgálat jelenlétét, hanem imádságaikat gyakran erre a szándékra is felajánlják. Dr. Veres András püspök erre a célra egy imaszövetséget hozott létre évekkel ezelőtt. Az Apor Vilmos Imaszövetség tagjai vállalják, hogy naponta egy tized rózsafüzért, és egy erre a célra íródott imádságot imádkoznak papi és szerzetesi hivatásokért. Aki szeretne az imaszövetséghez csatlakozni, és eddig még nem tette, az a sekrestyében jelentkezzen!


További hírek
REMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban

A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból.

Fontos Linkek