Draskovits György emlékmise

2021.04.27 | A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

Keresztelő Szent János Templom

A soproni bécsi úti Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, a vasárnap esti szentmisében, ünnepélyesen emlékeztünk meg DRASKOVITS GYÖRGY  (Trakostyányi báró)  győri püspök (1636-1650) temetésének 370. évfordulójáról.

Draskovits püspök, győri szolgálatának első évében alapította  meg a Soproni Jezsuita Kollégiumot és Gimnáziumot, és még abban az évben, 1636 november 13-án, 32 tanulóval megkezdődött a jezsuiták áldásos működése. Néhány évtized  alatt a Keresztelő Szent János templom és a Kollégium  kicsinek bizonyult.
A jezsuiták ekkor vonultak le a Belvárosba, és a Szent György Plébánián,  a körülötte épülő kollégiumban, líceumban és  konviktusban  folytatták áldásos munkájukat, ekkor már 400-500 fiatalt tanítottak és neveltek.
Draskovits György Bécsben hunyt el 1650.október 28-án.

A Soproni Jezsuita Rendház Historia domusában többek között ez olvasható:

„ [1650.] október 28-án Bécsben meghalt alapítónk azt kívánta, hogy a mi Keresztelő Szent János-templomunkban temessék el, ezért testét ünnepélyes menetben Bécsből ideszállították, és a városon belüli püspöki udvarházban helyezték el, …. …. a temetési menet (1651.) április 26-án … a következő rendben zajlott: elől vitték a fekete keresztet, amelyet iskolánk számos diákja követett, majd az obszerváns ferences szerzetesek következtek, végül a karinges papság magával Püsky János kalocsai érsekkel és a győri püspökség adminisztrátorával, a győri püspökségben az elhunyt utódjával, (Szederkényi Püski Jánossal) aki főpapi jelvényekbe volt öltözve, majd 18, gyolcsba öltözött pap a halottas ravatalt hordozva. A holttestet követte Szelepchényi György nyitrai püspök és magyar kancellár két préposttal és számos, részint vérrokon, részint más nemessel, valamint nagy tömeg katolikus és akatolikus néppel. A templom, ahová a menet érkezett, különféle emblémákkal volt tetőtől padlóig feldíszítve; a szokás szerint elvégzett szent szertartásokat követően a fakoporsó a holttesttel be lett helyezve erre előkészített rézből való tokba, és egy ideiglenes, egyszerű oldalfalú kriptában helyezték el, amíg a költséges sírkövet és csiszolt márvány sírfeliratot (epitáfiumot) a végrendelet végrehajtói el nem készíttetik.” (Vö. Kádár Zsófia fordítása és engedélye alapján felhasználva)

 2015. február 10-én, amikor fölnyitottuk a Keresztelő Szent János templom kriptáját,  Draskovich György püspök földi maradványait természettudományos (radiológia, antropológia, patológia) vizsgálatok követték, majd földi maradványait egy lila stóla kíséretében 2015.június 15-én visszahelyeztük a koporsóba.

Vasárnap este megtelt hívővel a Keresztelő Szent János templom. A szentmise főcelebránsa Horváth Imre prépost, városplébános volt. Koncelebrált dr. Anton Kolic nyugdíjas, horvát plébános. A szentmisén jelen volt Dr. Grubits János  a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, sok horvát hívő Kópházáról és Sopronból.További hírek

REMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban

A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)Tőletek terjed el ugyanis az Úr igéje  

Fontos Linkek