Hirdetések - Szent György plébánia

2023.01.01 | 2023. január 1., Szűz Mária Isten Anyja (Újév) főünnepe

Szent György templom

2023. január 1., Szűz Mária Isten Anyja (Újév) főünnepe

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Január 4-én, szerdán az esti szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

Január 5-én, elsőcsütörtökön, az esti szentmise az altemplomi kápolnában lesz, melyet az altemplomban nyugvó, és a decemberben eltemetett elhunytjainkért mutatjuk be. Ebben a szentmisében imádkozik közösségünk az emeritus Szentatya lelki üdvéért is! A szentmise után az elhunytakért imádkozunk az urnatemetőben.

Január 6-án, elsőpénteken vízkereszt parancsolt főünnepe lesz, ezért a rózsafüzér negyed 6-kor kezdődik. Háromnegyed 6-kor elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát, melyet az ünnepi vízkereszti szentmise követ. Ebben a szentmisében megáldjuk azokat öntapadós címkéket is, amiket a lakások bejárati ajtajára lehet felragasztani. Ezen található az év: 2023, valamint C+M+B, Chistus Mansionem Benedicat - Krisztus áldja meg e hajlékot! A megáldott címkékből családonként vihetnek haza otthonaikba. A vízkeresztkor megáldott vízből szintén lehet majd hazavinni.

Január hónapra van még szabad misemondatási lehetőség. Misét íratni szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet. 

Kérjük azokat a kedves testvéreket, akik az idei évben a Szent György, a Domonkos, a Bencés, vagy az Orsolya templomban házasságot kívánnak kötni, jelentkezzenek a Városplébánián!

Minden kedves templombajárónknak és családtagjainknak áldott, kegyelmekben gazdag új évet kívánunk!


További hírekREMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban

A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

Igyekezzetek békében élni,  

Fontos Linkek