Hirdetések - Szent György plébánia

2022.07.18 | 2022. július 17., Évközi 16. vasárnap

Szent György templom

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Az elmúlt vasárnapon a templom déli karzatablakainak a cseréjére gyűjtöttünk.
A kedves hívek 205.400.- Ft.-ot adakoztak. Az ablakok cseréjére, eddig, a hatodik gyűjtésig
1.004.305.- Ft. gyűlt össze. Hálásan köszönjük a templomunkért elkötelezett hívek adományait!

A most következő hét hétköznapjain a Szent Mihály templomban lesznek a szentmisék. Részletek a hirdetőtáblán megtalálhatók. 

* * *

Szeptember 3-án, szombaton 10 órakor tartják a győri Székesegyházban a
jubiláns házaspárok miséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésüknek 5, 10, 15, 20, vagy még jelesebb jubileumát ünneplik, és részt szeretnének venni az egyházmegyei ünnepen, július 31-ig legyenek szívesek jelezni ezt a sekrestyében, illetve az alábbi adatokat szíveskedjenek megadni: férj neve, feleség leánykori neve, szentségi házasságkötésük helye, ideje.


További hírek
A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

Igyekezzetek békében élni,  

Fontos Linkek