Szent Kereszt Remete Kápolna

Történet, leírás Képek

Történet, leírás

Remetekápolna (Virágvölgy)

 

Házakkal szorosan körbeépítve, a Virágvölgy legforgalmasabb területén áll egy kis kápolna, a belsejét védő rács előtt rendszeren virul egy-két vázában csokor: a Szent Kereszt- vagy Remetekápolnát rendszeresen gondozzák a környéken élők. A kis kápolna története a 18. századig nyúlik vissza. A Virágvölgy (Blumental) elnevezéssel már 1510 körül találkozunk soproni iratokban a város egy nyaralóterületének, pihenőhelyének elnevezéseként. Itt 1740-ben egy fafeszület helyén, a saját földjein Schaffer Gáspár kápolnát és sekrestyét építtetett Skopal Simon remete számára, kis szobával, konyhával. A remete erre a saját pénzén emeletet húzatott, kis karzatot, előszobát, szobát és kamrát, ide húzódott a város zajától imádkozni, elmélkedni. II. József türelmi rendelete nemcsak a rendek és kolostorok, de a magányában élő remete életét is felbolydította. Az 1782. március 18-i helytartósági rendelet felszólította Skopalt, hogy öltsön világi ruhát és hagyja el a remeteséget. Ettől fogva ruhakészítéssel foglalkozott, elsősorban egyházi ruhákat varrt, ahogyan korábban is ezzel kereste kenyerét. Dolgozott a ruszti, a széplaki és bozi templomnak is. A szabók céhe azonban panaszt tett ellene, hogy keresetüket kisebbíti, legalább vidéki mesternek iratkozzék be a céhbe. A remete azonban idős korára inkább a szegényházat választotta, ott halt meg 1789-ben. A remetelakot Oertl János Károly ügyvéd vásárolta meg. Ma az út mellett álló kicsiny kápolna emlékeztet a valaha a mögötte lévő kertben álló remeteségre.

A kápolnát 2001-ben vonták helyi védettség alá, 2010-ben a Soproni Önkormányzat a Városplébániával közösen hozatta rendbe.

Képek

Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. 22Ha viszont tovább kell élnem, az termékeny munkát jelent.  

Fontos Linkek