Egy kétezer évvel ezelőtti család példáját állítani a mai családok elé? – tette fel a kérdést homíliájának kezdetén Püspök atya a példa értelmét keresve. A külső környezet, a társadalmi valóság, sok esetben a kulturális közeg is sokat változik, az ember azonban örök. Az ember alaptermészetét tekintve ugyanaz marad mindig. A Szent Családot ezért bátran állíthatjuk a mai családok elé is példaként, ugyanis nem kell e család tagjait, illetve nem is szabad őket túlzottan idealizálni. Az adott korban Szent József is megküzdött a családfenntartás nehézségeivel, éppúgy mint bármelyik apa ma. A Szűzanya is megvívta az édesanyai feladatok, küzdelmek sokaságát ugyanúgy, mint minden anya korunkban. Jézus pedig nemcsak Isten Fia volt, hanem valóságos ember is, vagyis az emberi élet nehézségeit Ő is ugyanúgy megszenvedte, mint mi mindnyájan. Egyetlen dolog volt, ami közös mindhármukban és ezt nekünk is, Krisztus-követőknek tennünk kell: minden igyekezetünkkel Isten akaratát keresni és azt követni (kulturális és társadalmi közegtől függetlenül). A mindennapi életben kell keresnünk a megszentelődés helyét – mutatott rá a főpásztor. Isten pedig minden segítséget megad ahhoz, hogy akaratát meg tudjuk valósítani. A követendő erények, amelyek jellemezték a Szent Család tagjait, mindnyájunknak megadatnak, ha azokra törekszünk és akarjuk elsajátítani azokat. Alapvetően minden erény igénye emberi természetünkben megtalálható, kibontakoztatva pedig az erények gyümölcseit is megtapasztalhatjuk életünkben.

Ezen erények megvalósításához azonban nem nélkülözhetjük a hitet a keresztény házasságban. A házastársak közös hite adja meg az alapot ahhoz, hogy azonos értékrendjük, problémamegoldásuk és gondolkodásuk legyen. Éppen ezért fontos a mai korban is, akárcsak generációkon keresztül, hogy a párok hitükben megegyezzenek. Ha a másik is istenfélő, ha a másik is Isten szeretetében akar élni, Isten szeretetével kész az irgalmasságra, a megbocsátásra, akkor nagy konfliktusok és háborúságok elkerülik a házasságot – bátorított a Győri Egyházmegye főpásztora. A családi élet szintén nem nélkülözheti a közös hitet, hiszen bármely közösséget nézzük is, csakis a rend tudja azt megtartani. A biztos, a változatlan rend Isten törvényeiben, az Evangéliumban adatnak meg számunkra. Ha egy családban Isten törvényei tényszerű evidenciák, a gyermeknevelésben is - ott biztosan minden körülmények között az erények fognak érvényesülni. Nagyon fontos, hogy a szülők azonos értékrendet képviseljenek gyermekeik számára, hiszen így tudnak példaképként állni előttük. A közös hit szerinti élet és nevelés adja meg az alapot a boldog házassághoz és családi élethez.

Veres András megyéspüspök szentbeszédének végén még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet: nincs igaz szeretet irgalmasság és alázat nélkül! Minden házasság és minden család mögötte marad annak, amivé válhatna. Ezért szükségünk van Isten segítségére, hogy a házastárs szívében is felébressze az irgalmasság, a megbocsátás készségét – ahogy a Szentleckében Szent Pál apostol a kolosszeiekhez írt leveléből is hallhattuk: „bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen” (Kol 3,12-21). Megbocsátás nélkül ugyanis semmiféle közösség nem tud megvalósulni. Igaz keresztényként pedig nekünk kell a kezdeményező félnek lennünk, a megbocsátáshoz az első lépést nekünk kell megtennünk a másik fél irányába. Kölcsönös, feltétel nélküli megbocsátásra van szükségünk, ehhez viszont elengedhetetlen az alázat. Sem irgalmas, sem az irgalmasságban kezdeményező nem tud lenni az, aki nem elég alázatos és nem ismeri be, hogy maga is bűnös.

Szentbeszédének zárásaként a megyéspüspök azért imádkozott, hogy a jelenlévők megtapasztalják a szeretetnek mindent legyőző erejét: „Mindenki megértse, szükségünk van arra, hogy a Szent Család példájára mi is, minden körülmények között Isten akaratát, szeretetét keressük és kövessük. Mind a házasság, mind a család Istentől rendelt közösség. Akkor is, ha a világ ma mást akar elhitetni az emberekkel - egy olyan természetellenes házasság- és családképet állít követendőnek, amely nem Istentől való. Imádkozom azért, hogy mindnyájan a krisztusi tanítás szellemében akarják és tudják élni a házasságot és a családi életet. Ámen.”

Győri Egyházmegye Sajtóiroda (km)
Fotó: Hencz Márton