Andrássy Péter temetési miséje

2021.06.24 | Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)

Szent Mihály Templom

Jézus szenvedése előtt így szólt tanítványaihoz:
– Eljött az óra, amikor megdicsőíttetik az Emberfia.
Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földre hullott búzaszem meg nem hal, egymaga marad; de ha meghal, bőséges termést hoz. Aki ragaszkodik életéhez, elveszíti azt; aki pedig nem ragaszkodik életéhez e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. (Jn 12,23-26)

Dékány Ferenc atya temetési szentbeszéde:

Szent János evangéliuma szerint Jézus jeruzsálemi bevonulásának idején hangzott el az imént felolvasott idézet: 24Bizony, bizony, mondom nektek: „ha a földre hullott búzaszem meg nem hal, egymaga marad; de ha meghal, bőséges termést hoz.” (Jn 12,24)  A keresztény élet jézusi mintája fogalmazódik meg ebben a mondatban. Az élet nem a ragaszkodás, önkifejezés, hasznosulás által teljesedik ki, hanem az áldozat, az önátadás és a szolgálat által. Az elhaló és sokszoros termést hozó búzaszem példája a mi keresztény életünk mintája Krisztusban. Elhunyt Péter testvérünk életével ezt a példát követte. Meghalt, és bőséges termést hozott. Életét „elpazarolta” a tudományért, az oktatásért, a természetért, városáért, embertársaiért, hazájáért,  egyházáért és Istenért. Köszönet a környezetnek, hogy észrevette ezt az áldozatot. A Péreffy Sándor megyei díj, a Pro Natura-díj, a Juhász Nagy Pál emlékérem, a Környezetünkért -díj, a Bugát Pál-Szentágothai János díj, a Rátz Tanár Úr Életműdíj, valamint Sopron Város Díszpolgára elismerés ezt jelzi. Sokan vagyunk itt, akik tőle tanultunk, belőle is „táplálkoztunk”. Hála érte! Köszönjük a példaadó tanári életet, a tudományos alaposságot, a közéleti aktivitást és a páratlan hangulatú kirándulásokat!

 

„Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, 21aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.” (Fil 3,20-21) Amikor búcsúzunk Andrássy Péter testvérünktől, nem szabad megfeledkeznünk az örök életbe vetett reményünkről. A mennynek vagyunk ugyanis polgártársai. Ez az eljövendő világ pedig magába foglalja nem csupán az eljövendőt, hanem az ideigvalót is. A Károly-kilátó, a Szárhalmi-erdő orchideái, a Tátra bércei, a Rax és a Schneeberg virágos hegyoldalai részei ennek a valóságnak. Ide tartoznak az emberi, baráti kapcsolatok, a publikációk és Péter szellemi életének minden, bármily egyszerű mozzanata is. Kérjük, hogy változzék mindez az Ő, Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá.

 

Nagy Szent Gergely pápa Dialógusok című művében Szent Benedek életének utolsó heteiről számol be. A rendalapító egy torony felső emelétén feküdt le aludni, ahova egy meredek „tyúklétrán” vezetett az út, majd azt esti imádság ideje előtt felkelt, hogy őrséget álljon. Az ablaknál állt, és a mindenható Istenhez esedezett… Ekkor valami egészen csodálatos dolog történt . Egyetlen napsugárban összegyűjtve az egész világot látta a szeme előtt elvonulni. Joseph Ratzinger idézi ezt a képet Hit, Igazság, Tolerancia című művében. Az ember mikrokozmosz, mondja, de meg kell tanulnia felülemelkedni, tágassá válni. Az ablaknál kell állnia. Kutató tekintettel kell körülnéznie. Igy érintheti meg Isten világossága, így pillanthatja meg egyetlen napsugárban a mindenséget, így láthatja az Úr hegyeit!

 

Kedves gyászoló Testvérek! Andrássy Péter testvérünktől búcsúzva reméljük, hogy életének áldozata termőre fordult és fordul. Bízunk abban, hogy az ő és a mi nyomorult testünket az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá teszi. Végül pedig abban is bizonyosak vagyunk, hogy álló és látó emberként, a torony ablakának magasából ő is meglátta a teljességet, az Úr hegyeit.

 


További hírek

REMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban

A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

Amiben még másképp gondolkodtok, az Isten majd föltárja nektek.  

Fontos Linkek