Bérmálás a Szent Mihály templomban

2021.05.27 | Pünkösdhétfőn a Szent Mihály templomban bérmálkoztak plébániánk fiataljai

Szent Mihály Templom

Az október elsején újraszentelt ősi Szent Mihály templomot 54 bérmálkozó, bérmaszüleik, családtagjaik töltötték meg. A Városplébánia, Széchenyi, Berzsenyi és Eötvös gimnáziumok fiataljai kilenceddel készültek a nagy ünnepre.

Dr. Veres András megyéspüspök megbízásából, Horváth Imre prépost, városplébános szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Homíliájában kitért arra, hogy az apostolok is 9 napon át várakoztak az „Atya ígéretére”.

Horváth Imre városplébános szavai a bérmálkozókhoz:

"Szent Lukács az Apostolok cselekedetei könyvében beszámol arról, hogy az apostolok 9 napig együtt voltak, és imádkozva vártak az „Atya ígéretére”. Az első pünkösdöt megelőzte egy 9 napig tartó közös ima. Az apostolokkal együtt imádkozott Mária, Jézus anyja, aki elsőként hitte, amit Jézus megígért barátainak: „amikor eljön rátok a Szentlélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek…egészen a föld végső határáig.(Ap Csel 1,8)

A mai ünnepet, a szokásos felkészülés mellett, 9 napos lelki várakozás előzte meg. Volt fiatal, aki több alkalommal szentmisén vett részt, volt, aki böjttel készült. Hitoktatók, szülők is csatlakoztak a bérmálkozókhoz. Elmondhatom: számomra is nagy öröm volt a bérmálásra felkészítő kilenced. Jó volt újra megtapasztalni, hogy a Szentlélek itt él az Egyházban. Minden bérmálás egy új pünkösd, új remény, új lendület.

Kedves fiatalok!

Engedjétek, hogy Krisztus magával ragadjon titeket, továbbra is hallgassatok Krisztusra és az Ő tanítására, az evangéliumra. Legyen napi olvasmányotok a Szentírás. Ragaszkodjatok az imához, a szentségekhez, a szentmiséhez. Szeressétek az egyházat. A Szentlélektől vezetve valósítsátok meg azt a tervet, amelyet Isten rólatok megalkotott!

Kedves fiatalok!

Reménykedve tekintünk rátok! Ti lesztek a 21. század egyháza, közületek kerülnek ki a jövő nemzedék papjai, ti lesztek a leendő családapák és családanyák. Az Egyház bízik bennetek.

A bérmálásban a Szentlélek arra küld titeket, hogy Isten szeretetét és Jézus Krisztus személyét másokkal is megismertessétek és megszerettessétek. Nem könnyű, de szép küldetés ez. Ne feledjétek: Nem magatokért vagytok keresztények. A Szentlélek ajándékait azért kapjátok, hogy kamatoztassátok, és adjátok tovább.   Nincs más út, igazság, erkölcs, méltóság, csak, amit Jézus Krisztustól tanultunk. Figyeljetek a Szentlélek útmutatásaira, aki nemcsak a boldog pillanatokban, a nehézségek közepette is segít, tanácsot és világos útmutatást ad.

Az elmúlt hónapok próbatételei után nagy szüksége van a világnak és az egyháznak bátor fiatalokra, szükség van bátor kezdeményezőképességre, lendületre és fiatalos életszemléletre. Nagy szükség van Szentlelkes fiatalokra.

Hiszem, a Szentlélek fiatalon tartja szíveteket.  Legyetek bátrak.  

Segítsen és vezessen benneteket a Szentlélek, hogy általatok megújuljon a föld színe."

A bérmálási szentmise ünnepélyességéhez hozzájárult Bak Tamás atya művészi orgonajátéka, valamint a templom énekkara Pavelka Krisztina vezetésével.Fotó: Wölfinger Béla


További hírekA hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

De mindazt, amit kértek, hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek Isten elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. 

Fontos Linkek