Bérmálás a Szent Mihály templomban

2021.05.27 | Pünkösdhétfőn a Szent Mihály templomban bérmálkoztak plébániánk fiataljai

Szent Mihály Templom

Az október elsején újraszentelt ősi Szent Mihály templomot 54 bérmálkozó, bérmaszüleik, családtagjaik töltötték meg. A Városplébánia, Széchenyi, Berzsenyi és Eötvös gimnáziumok fiataljai kilenceddel készültek a nagy ünnepre.

Dr. Veres András megyéspüspök megbízásából, Horváth Imre prépost, városplébános szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Homíliájában kitért arra, hogy az apostolok is 9 napon át várakoztak az „Atya ígéretére”.

Horváth Imre városplébános szavai a bérmálkozókhoz:

"Szent Lukács az Apostolok cselekedetei könyvében beszámol arról, hogy az apostolok 9 napig együtt voltak, és imádkozva vártak az „Atya ígéretére”. Az első pünkösdöt megelőzte egy 9 napig tartó közös ima. Az apostolokkal együtt imádkozott Mária, Jézus anyja, aki elsőként hitte, amit Jézus megígért barátainak: „amikor eljön rátok a Szentlélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek…egészen a föld végső határáig.(Ap Csel 1,8)

A mai ünnepet, a szokásos felkészülés mellett, 9 napos lelki várakozás előzte meg. Volt fiatal, aki több alkalommal szentmisén vett részt, volt, aki böjttel készült. Hitoktatók, szülők is csatlakoztak a bérmálkozókhoz. Elmondhatom: számomra is nagy öröm volt a bérmálásra felkészítő kilenced. Jó volt újra megtapasztalni, hogy a Szentlélek itt él az Egyházban. Minden bérmálás egy új pünkösd, új remény, új lendület.

Kedves fiatalok!

Engedjétek, hogy Krisztus magával ragadjon titeket, továbbra is hallgassatok Krisztusra és az Ő tanítására, az evangéliumra. Legyen napi olvasmányotok a Szentírás. Ragaszkodjatok az imához, a szentségekhez, a szentmiséhez. Szeressétek az egyházat. A Szentlélektől vezetve valósítsátok meg azt a tervet, amelyet Isten rólatok megalkotott!

Kedves fiatalok!

Reménykedve tekintünk rátok! Ti lesztek a 21. század egyháza, közületek kerülnek ki a jövő nemzedék papjai, ti lesztek a leendő családapák és családanyák. Az Egyház bízik bennetek.

A bérmálásban a Szentlélek arra küld titeket, hogy Isten szeretetét és Jézus Krisztus személyét másokkal is megismertessétek és megszerettessétek. Nem könnyű, de szép küldetés ez. Ne feledjétek: Nem magatokért vagytok keresztények. A Szentlélek ajándékait azért kapjátok, hogy kamatoztassátok, és adjátok tovább.   Nincs más út, igazság, erkölcs, méltóság, csak, amit Jézus Krisztustól tanultunk. Figyeljetek a Szentlélek útmutatásaira, aki nemcsak a boldog pillanatokban, a nehézségek közepette is segít, tanácsot és világos útmutatást ad.

Az elmúlt hónapok próbatételei után nagy szüksége van a világnak és az egyháznak bátor fiatalokra, szükség van bátor kezdeményezőképességre, lendületre és fiatalos életszemléletre. Nagy szükség van Szentlelkes fiatalokra.

Hiszem, a Szentlélek fiatalon tartja szíveteket.  Legyetek bátrak.  

Segítsen és vezessen benneteket a Szentlélek, hogy általatok megújuljon a föld színe."

A bérmálási szentmise ünnepélyességéhez hozzájárult Bak Tamás atya művészi orgonajátéka, valamint a templom énekkara Pavelka Krisztina vezetésével.Fotó: Wölfinger Béla


További hírek

REMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban

A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad. 

Fontos Linkek