Hirdetések - Szent György plébánia

2021.05.03 | 2021. május 2., Húsvét 5. vasárnapja

Szent György templom

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Most, a szentmise után Anyák napja ünnepéhez kapcsolódóan az édesanyák megáldásának a szertartását végezzük. Akik szeretnék az áldást fogadni fáradjanak előre! Ezen a napon imádságainkban különösen is emlékezzünk meg édesanyáinkról, nagyanyáinkról a boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve életükre!

Az elmúlt vasárnapon a papnevelés céljaira gyűjtöttünk. A kedves hívek 85.205.- Ft.-ot adakoztak. Hálásan köszönjük adományaikat!

Május 5-én, szerdán az esti szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

Május 6-án, csütörtökön az esti szentmise az altemplomi kápolnában lesz, melyet az altemplomban nyugvó, és a április hónapban eltemetett elhunytjainkért mutatjuk be. A szentmise után az elhunytakért imádkozunk az urnatemetőben.

Május 7-én, elsőpénteken a rózsafüzér negyed 6-kor kezdődik. Háromnegyed 6-kor elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát, melyet az elsőpénteki szentmise követ.

Május a Szűzanya hónapja. A liturgikus hetirendben szereplő kiírás szerint hétköznaponként, és szombaton háromnegyed 6-kor elimádkozzuk a lorettói litániát.  A rózsafüzér emiatt minden nap negyed 6-kor kezdődik! Szeretettel várjuk a kedves híveket májusi ájtatosságainkra!

Májusra van még néhány szabad misemondatási lehetőség. Misét íratni szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet. 

* * *

Május 8-án, jövő szombaton este 6 órakor a Keresztelő Szent János templomban szentmise lesz a templom felszentelési ünnepéhez kapcsolódóan. Részletek a hirdetőtáblán megtalálhatók.


További hírek


Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.
...minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért, mivel az első naptól mindmáig 5részt vesztek (Krisztus) evangéliumának munkájában. 

Fontos Linkek