Hirdetések - Szent György plébánia

2023.05.15 | 2023. május 14., Húsvét 6. vasárnapja

Szent György templom

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Az elmúlt vasárnapon a templom nagy szentélyablakainak a cseréjére, és restaurálására gyűjtöttünk. A kedves hívek 186.085.- Ft.-ot adakoztak. A szentélyablakok felújítására és cseréjére, eddig, a negyedik gyűjtésig 783.540.- Ft. gyűlt össze. Hálásan köszönjük a templomunkért elkötelezett hívek adományait!

Május a Szűzanya hónapja. A liturgikus hetirendben szereplő kiírás szerint hétköznaponként, és szombaton háromnegyed 6-kor elimádkozzuk a lorettói litániát.  A rózsafüzér emiatt minden nap negyed 6-kor kezdődik! Szeretettel várjuk a kedves híveket májusi ájtatosságainkra!

Május 17-én, szerdán, az esti szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

Május 18-án, csütörtökön, az esti mise utáni szentségimádás vezetésére a Jerikó imaközösséget kérjük meg.

Májusra van még néhány szabad misemondatási lehetőség. Misét íratni szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet. 

Minden egyházközségben fontos, hogy ne csupán igényeljék a papi szolgálat jelenlétét, hanem imádságaikat gyakran erre a szándékra is felajánlják. Dr. Veres András püspök erre a célra egy imaszövetséget hozott létre évekkel ezelőtt. Az Apor Vilmos Imaszövetség tagjai vállalják, hogy naponta egy tized rózsafüzért, és egy erre a célra íródott imádságot imádkoznak papi és szerzetesi hivatásokért. Aki szeretne az imaszövetséghez csatlakozni, és eddig még nem tette, az a sekrestyében jelentkezzen!


További hírek


Úrnapja

Úrnapja

Szent Mihály Templom

A Szentlélek és Szent Mihály plébánia Úrnapi programja

REMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban

A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

Istenünkben bízva a sok nehézség közt is mertük hirdetni Isten evangéliumát.

Fontos Linkek