Hirdetések - Szent György plébánia

2021.04.26 | 2021. április 25., Húsvét 4. vasárnapja

Szent György templom

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szolgálatukkal, jelenlétükkel és imádságukkal széppé tették templomunk tegnapi búcsúünnepét! Szent György vértanú kísérje mindannyiuk életét égi közbenjárásával!

Április 26-án, hétfőn MÁRIA A JÓTANÁCS ANYJA ünnepe lesz. A rózsafüzér negyed 6-kor kezdődik, háromnegyed 6-kor elimádkozzuk a lorettói litániát, melyet az ünnepi szentmise követ a Jótanács Anyja oltárnál.  Szeretettel hívjuk és várjuk a Máriát tisztelő híveket!

Április 28-án, szerdán az esti szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

Április 29-én, csütörtökön, az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívjuk a kedves testvéreket!

Jövő vasárnap, Anyák napja ünnepéhez kapcsolódóan a szentmisék után az édesanyák megáldásának a szertartását végezzük. Ezen a napon imádságainkban különösen is emlékezzünk meg édesanyáinkról, nagyanyáinkról a boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve életükre!

A jövő vasárnapi perselyadományokat az UTOLSÓ ÍTÉLET KÁPOLNA OLTÁRÁNAK A FELÚJÍTÁSÁRA KÜLÖNÍTJÜK EL. Előre is hálásan köszönjük a templomunkért elkötelezett hívek adományait!

Májusra van még néhány szabad misemondatási lehetőség. Misét íratni szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet. 

Köszönjük azoknak, akik április hónapban befizették az idei évi egyházi adójukat és ezzel támogatták egyházközségünk fenntartását! Isten fizesse meg!


További hírekDraskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.Isten akarta ugyanis azt, hogy szentekké legyetek. 

Fontos Linkek