Hirdetések - Szent György plébánia

2023.04.03 | 2023. április 2., Virágvasárnap

Szent György templom

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Az elmúlt vasárnapon gyűjtést tartottunk a Szentföldi kegyhelyek megsegítésére. A kedves hívek 114.135.- Ft.-ot adakoztak. Köszönjük a nagylelkű adományokat!

Április 5-én, nagyszerdán az esti szentmise az altemplomi kápolnában lesz, melyet az altemplomban nyugvó, és a március hónapban eltemetett elhunytjainkért mutatjuk be. A szentmise után az elhunytakért imádkozunk az urnatemetőben.

Nagycsütörtökön templomunkban nem lesz szentmise. Este 6 órakor a
Orsolya templomban, és a Szent Mihály templomban lesz szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Nagypénteken délután fél 3-kor az Orsolya templomban keresztút lesz, majd 3 órakor nagypénteki igeliturgia a kereszthódolattal.  A Szent Mihály templomban
3 órakor
lesz nagypénteki liturgia.

Nagyszombaton este 9 órakor kezdődik a húsvéti vigília szentmise az Orsolya templomban. A Szent Mihály templomban este 8 órakor lesz vigília szentmise.

Húsvétvasárnap ünnepi miserend lesz templomunkban, délelőtt 9 órakor és este 19:30-kor várjuk a kedves testvéreket!

Templomunkban húsvéthétfőn este 19:30-kor lesz szentmise, melyre várjuk a testvéreket!

Áprilisra még van néhány szabad misemondatási lehetőség. Misét íratni szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet. 


További hírekREMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban

A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

De mindazt, amit kértek, hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek Isten elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. 

Fontos Linkek