Hirdetések - Szent György plébánia

2023.04.03 | 2023. április 2., Virágvasárnap

Szent György templom

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Az elmúlt vasárnapon gyűjtést tartottunk a Szentföldi kegyhelyek megsegítésére. A kedves hívek 114.135.- Ft.-ot adakoztak. Köszönjük a nagylelkű adományokat!

Április 5-én, nagyszerdán az esti szentmise az altemplomi kápolnában lesz, melyet az altemplomban nyugvó, és a március hónapban eltemetett elhunytjainkért mutatjuk be. A szentmise után az elhunytakért imádkozunk az urnatemetőben.

Nagycsütörtökön templomunkban nem lesz szentmise. Este 6 órakor a
Orsolya templomban, és a Szent Mihály templomban lesz szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Nagypénteken délután fél 3-kor az Orsolya templomban keresztút lesz, majd 3 órakor nagypénteki igeliturgia a kereszthódolattal.  A Szent Mihály templomban
3 órakor
lesz nagypénteki liturgia.

Nagyszombaton este 9 órakor kezdődik a húsvéti vigília szentmise az Orsolya templomban. A Szent Mihály templomban este 8 órakor lesz vigília szentmise.

Húsvétvasárnap ünnepi miserend lesz templomunkban, délelőtt 9 órakor és este 19:30-kor várjuk a kedves testvéreket!

Templomunkban húsvéthétfőn este 19:30-kor lesz szentmise, melyre várjuk a testvéreket!

Áprilisra még van néhány szabad misemondatási lehetőség. Misét íratni szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet. 


További hírek


Úrnapja

Úrnapja

Szent Mihály Templom

A Szentlélek és Szent Mihály plébánia Úrnapi programja

REMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban

A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

senki rosszért rosszal ne fizessen

Fontos Linkek