Szemelliker Antal megemlékezés

2021.04.12 | A Szent Mihály templomban, szentmisében emlékeztünk meg a vértanúsorsú SZEMELLIKER ANTAL fülesi plébánosról.

Szent Mihály Templom

A soproni Szent Mihály templomban, április 9-én, pénteken este 6 órakor, ünnepi szentmisében
emlékeztünk meg a vértanúsorsú SZEMELLIKER ANTAL fülesi plébánosról, akit hite miatt, 102 évvel
ezelőtt, Sopronban, koholt vádak alapján kivégeztek.

A szentmisét, melyben Szemelliker Antal boldoggá avatásáért is imádkoztak, Mogyorósi Márk Ányos
OSB és Horváth Imre soproni városplébános mutatták be horvát és magyar nyelven.

Ányos atya szentbeszédében utalt arra, hogy a húsvéti nyolcad minden egyes napja hordozza magán azt a keresztségi pecsétet, amelyben alámerültünk a víznek, Jézus Krisztussal együtt belemerítkeztünk a halálba, hogy vele együtt feltámadjunk az új életre. „Arra kaptunk meghívást, hogy a keresztségünket komoly kiindulópontként éljük meg, és Húsvétról Húsvétra megújuló élettérré váljon.” - Jeruzsálemi Szent Cirill ősi keresztségi katekézisét idézve Ányos atya felcsillantotta a keresztelési esemény mély ősi szimbolikáját, amely lényegében egyesülés Krisztus halálával és feltámadásával vérontás nélkül, és egyszerre belőle fakadó méltóság és tanúságtétel. Kivételes ragyogású példák azok az elődeink, akiknek megadatott, hogy még mélyebben egyesülhessenek Krisztussal az ő húsvéti misztériumában, így Szemelliker Antal atya is.
 
Szemelliker Antal vértanúságát a hívek elé állítva elmondta, hogy a tanúk, vértanúk és minden keresztény nemzedék megél egyfajta kettősséget a jövőre vonatkozó ígéret kapcsán, mely a jelen valóságban is jelentőséggel bír. A húsvéti gyertya az elégő áldozat és a megdicsőült sebek jelképe. Rátekintve minden hívő keresztény átélheti, hogy az ígéretek tökéletessége a jelen tökéletlenségei közepette is erőt és reményt adnak, megerősítenek és a külső nehéz körülmények ellenére is valós vigaszt és megoldásokat nyújtanak.A szentmise végén Ányos atya kérte a jelenlévő híveket, hogy a szentmisében megkezdett imádságot folytassák otthon is, imádkozzanak az Egyházmegyéért, valamint azért, hogy az Egyházmegye hívő közössége gyarapodjék tanúságtevő, hívő férfiakkal és nőkkel, papi és szerzetesi hivatásokkal.

A kópházi hívek horvát nyelvű éneke emelte a liturgia fényét.
Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Hanzséros György


További hírek


Úrnapja

Úrnapja

Szent Mihály Templom

A Szentlélek és Szent Mihály plébánia Úrnapi programja


REMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban

A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.
előre megmondtuk, hogy megpróbáltatás vár ránk 

Fontos Linkek