A Szent Mihály-templom orgonáját a budapesti Rieger Ottó Orgonagyár készítette. Az orgonában részben felhasználták Karl Hesse 1866-ban készült orgonájának egyes sípsorait. A templom belsőépítészeti stílusának megfelelő régi, neogótikus szekrény két-két szélső sípmezőit megtartották, s a középrész elhagyásával oda új, szélesebb sípmezőt építettek. Riegerék 43 regiszteres, immár elektromos vezérlésű hárommanuálos új orgonájának felszentelése 1943. augusztus 20-án volt - vázolta az orgona történetét Horváth Imre városplébános.

Most, a rekonstrukciót követően imádságnak XVI. Benedek pápa Regensburgban 2006. szeptember 13-án elmondott orgona megáldó imáját választotta  Imre atya, mert - ahogy fogalmazott - ennél csodálatosabban nem lehetne összefoglalni, mit jelent a szent zene és az orgona a liturgia szolgálatában.

"Nagy Isten, te akarod, hogy mi emberek a szív örömében megőrizzünk Téged. Ezért éneklünk és zenélünk dicséretedre.  Szolgádnak Mózesnek adtad a feladatot, hogy trombitákat készítsen, hogy az áldozatbemutatáskor szóljanak. A furulya és a hárfa hangjaival választott néped Téged dicsőítő himnuszokat énekelt.

Fiad emberré lett és a földre hozta a dicsőítő Éneket, amely az idők kezdete óta felhangzik az egekben. Az Apostol írja elő,
hogy tiszta szívvel énekeljünk és magasztaljunk Téged.

Ebben az ünnepi órában kérünk: Áldd meg ezt az orgonát, hogy dicsőségedre szóljon és hogy felemelje szívünket Hozzád.

Ahogy a sok síp egyetlen hangban egyesül, így egyesítsd, kérünk, az Egyház minden tagját  a  testvéri szeretetben.

Hogy együtt énekeljük egy napon  az angyalokkal és szentekkel dicsőségedre, az örök dicséretek énekét. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen."

A szentmise után Mátyás István orgonaművész adott hangversenyt a Szent Mihály-templom felújított orgonáján.

Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóiroda (hmg)
Fotó: Máthé Alexandra / Sopron Média