Szentlélek templom Imaközössége

Szentlélek templom Imaközössége

A Szentlélek templom főoltárán lévő Mária kegyszobor eredetileg a Szent Mihály templomban foglalt helyet. Primes György városplébános (1746-1776) 1767-ben ünnepélyes körmenetben lehozatta a Szentlélek templomba és gondoskodott arról, hogy előtte a hívek naponta elimádkozzák a litániát és a rózsafüzért.

A hívek közül néhányan ma is folytatják ezt a több mint 250 éve tartó hagyományt, hogy, a szentmisék előtt egy órával, néhányan, főleg asszonyok, összejönnek és imádkoznak a lelkipásztorokért, papi és szerzetesi hivatásokért, a családokért és betegekért, a város minden lakójáért.

„Tapasztalatunk az, hogy a Szentlélek templomot szívesen keresik fel házasságkötések céljából nemcsak soproniak, hanem vidékiek is. Több magyar helyen a vallásos népélet Máriában a Házasságszerző (Házasságra segítő) Madonnát tiszteli. Minden okunk megvan arra, hogy a soproni házasságra készülők kedvelt Madonnájának tekintsék a Szentlélek templom főoltárán levő máriacelli kegykép mását.”

(vö. Endrédy Zoltán Sándor: Boldogasszony Sopron felett 1948 27.old.)

Ezért imádkozunk is értetek mindenkor, hogy Istenünk meghívásra méltasson  

Fontos Linkek