Szent Mihály Temető

A Szent Mihály temető tulajdonosa és üzemeltetője a Szentlélekről és Szent Mihály főangyalról nevezett Városplébánia –Katolikus Konvent. A temetésekkel és sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés a Katolikus Konventben történik: Sopron, Várkerület 25. Telefon: 99/312-221.

A temető területileg három részből áll: 

 • Régi Szent Mihály temető (a Szent Mihály templom mögött)
 • Új Szent Mihály temető
 • Legújabb Szent Mihály temető

 

Történet:

A Szent Mihály Templom körül a XIII. század óta temetkeztek. A terület 1674-ig úgy a katolikus, mint az evangélikus híveknek szolgált temetkezési helyül.

Régi Szent Mihály temetőt – a templomot körülvevő terület (ma templomkert) zsúfoltsága miatt 1780-ban bővítették, és 1818-ban kőfallal vették körül. Az elődöknek sok szép műemlék sírkő állít emléket. Sajnos a temetőt 1945-ben bombatalálat érte. Az akkor, és korábban megsemmisült sírhelyek megmaradt régi síremlékei a templomkert fala mentén lettek felállítva.

Az Új Szent Mihály temető 1894. augusztus 26-án lett felszentelve. Terveit Wälder József városi főépítész készítette. A nagyszabású, ideiglenes műemléki védettség alatt álló temetőkeresztet Storno Ferenc tervezte. 1912-ben készült el a neogótikus stílusú új ravatalozó épület, Schármár Károly tervei alapján.

Legújabb Szent Mihály temetőt 1969 szeptemberében nyitották. Bővítése folyamatos, az új bejárat és porta 1994-ben került átadásra. A központi helyen álló Krisztus szobor Szakál Ernő szobrász alkotása.

A sírhelyekről:

 • Felnőtt egyes sírhely: mérete 1×2,5 m, elhelyezhető 2 koporsó (mély temetés + rátemetés), és 4 urna (a talajszint alatt). Megváltási idő: 25 év.
 • Felnőtt kettős sírhely: mérete 2×2,5 m, elhelyezhető 4 koporsó (mély temetés + rátemetés), és 8 urna (a talajszint alatt). Megváltási idő: 25 év.
 • Gyermek sírhely: mérete 0,7×1,2 m, elhelyezhető 4 urna (a talajszint alatt). Megváltási idő: 25 év.
 • Urna sírhely: 0,7×0,85 m, elhelyezhető: 4 urna. Megváltási idő: 10 év.
 • Urnafal fülke: elhelyezhető: 2 urna. Megváltási idő: 10 év.
 • Kripta (sírbolt): kialakítása egyedi terv és engedély alapján történik. Megváltási idő: 60 év.

A temetőre, és az egyes sírhelyekre vonatkozó tudnivalókat a Temető Szabályzat tartalmazza, amely a temető portáján és a Konvent irodában megtekinthető.

Néhány fontosabb szabály:

 • A temetők nyitva tartása évszakonként változik, a kapuk zárására sípszó figyelmeztet.
 • Gépjárművel behajtani a portán, díj megfizetése mellett lehet.
 • A temetőben tilos kerékpározni, dohányozni és háziállatot bevinni.
 • A sírokra csak lágyszárú növényeket szabad ültetni.
 • A temetőkből bármit kivinni csak engedéllyel lehet. A temetőőrök és a portás jogosultak ennek ellenőrzésére, és az engedély nélküli kivitel megakadályozására.

 

A temetési ügyintézésről:

A temetésekkel kapcsolatos adminisztráció úgy egyházi, mint polgári temetéseknél a Katolikus Konvent irodájában történik. (Pozsonyi u. 1. Szent Mihály temető ravatalozó épület. Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8-14 óráig.)

Itt történik a temetési időpont kiválasztása, a sírhely, és a temetési adatok felvétele (sírhely megváltás, temetőjárulék).

Az ügyintézést a kapott dokumentumokkal egy, a Városplébániával szerződésben álló (Irisz, Relikvia), temetkezési szolgáltatónál, és egyházi temetés esetén, az illetékes plébánián kell folytatni.

úgy beszélünk, mint akit Isten alkalmasnak ítélt, hogy rá bízza az evangélium hirdetését  

Fontos Linkek