Hirdetések 2021. március 28., Virágvasárnap

2021.04.01 | Hirdetések 2021. március 28., Virágvasárnap

Szent György templom

SZENT GYÖRGY
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

 9400, Sopron, Szent György u. 7. | Tel: 99-508-080 | E-mail: varosplebaniasopron@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________

Hirdetések

2021. március 28., Virágvasárnap

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Március 31-én, nagyszerdán az esti szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

Nagycsütörtökön templomunkban nem lesz szentmise. Este 6 órakor a
Szent Mihály templomban lesz plébániánk közösségének a szentmiséje az utolsó vacsora emlékére.

Nagypénteken délután 3 órakor szintén a Szent Mihály templomban lesz a nagypénteki igeliturgia a kereszthódolattal.

Nagyszombaton délután 4 órakor kezdődik a húsvéti vigília szentmise a Szent Mihály templomban.

Húsvétvasárnap ünnepi miserend lesz templomunkban, délelőtt 9 órakor és este 18:30-kor várjuk a kedves testvéreket!

Húsvéthétfőn délelőtt 9:30-kor Dr. Veres András megyéspüspök mutat be ünnepi szentmisét a Szent Mihály templomban.

Templomunkban húsvéthétfőn este 18:30-kor lesz gitáros szentmise, melyre várjuk a testvéreket!

Áprilisra még van néhány szabad misemondatási lehetőség. Misét íratni szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet. 

* * *

Az Orsolya templom nagyheti liturgiáinak a rendje a hirdetőtáblán megtalálható,
ajánljuk a kedves hívek figyelmébe!

 

 

 

 

 


További hírekamint egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak tartom  

Fontos Linkek